Paletzorg is een samenwerkingsverband van zelfstandig ondernemende zorgverleners in Noord-Nederland. We verlenen persoonlijke zorg, begeleiding, hulp en coaching aan kinderen, pubers en volwassenen die door fysieke, psychische en/of psychiatrische problematiek problemen ondervinden in hun ontwikkeling.
 
Achter de initiële diagnose schuilt vaak een complexere zorgvraag. Het is van belang om de omgeving bij het hulpverleningsproces te betrekken. Wij geloven dat een veelzijdige en brede aanpak door een multidisciplinaire groep hierbij de juiste aanpak is. Paletzorg is zo'n groep en staat voor deze manier van werken.