Kwaliteit
 
Paletzorg is een groep van professionals die op deze manier samen zorg en hulp verlenen. Door die samenwerking kunnen we meer bieden. Hierbij zorgt de Paletzorg-organisatie er voor dat haar zorgverleners een aantoonbaar blijvend hoge kwaliteit leveren. Paletzorg heeft een Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS), dat gebaseerd is op HKZ plus een aantal additionele kwaliteitsaspecten. Vanwege de veelkleurigheid van Paletzorg hebben we, naast een aantal basiseisen, verschillende kwaliteitsnormen voor de verschillende types leden. Ze zijn bijvoorbeeld gecertificeerd met het Keurmerk ZZP'ers Zorg of BIG geregistreerd, lid van een relevante beroeps- of brancheorganisatie en/of geregistreerd als Toegelaten Zorginstelling volgens de WTZi via het CIBG.
Kiwa beheert het
MijnKeurmerk


Toegelaten Zorginstelling
volgens de WTZi
 


Het CIBG beheert o.a.
het BIG-register


Een teken van kwaliteit
Alle zorgverleners binnen Paletzorg bieden goede zorg aan, in overeenstemming met de Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Alle leden van Paletzorg voldoen bovendien aan de kwaliteitsnormen van Kleurzorg, een 'zwerm' waarin groepen als Paletzorg samen optrekken. Paletzorg leden hanteren relevante richtlijnen en protocollen, zoals de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inclusief KindCheck, de JGZ-richtlijnen, de GGZ-richtlijnen en/of protocollen of richtlijnen die zijn opgesteld in de lokale context, en doen aan verslaglegging van gebeurtenissen. Neem contact met ons op voor meer informatie over het Paletzorg Kwaliteitsmanagementsysteem.
 
Paletzorg is een multi-disciplinair samenwerkingsverband van zelfstandige zorgverleners en hulpverleners die hoge kwaliteitseisen stelt aan haar leden en daardoor als groep een betrouwbare eenheid vormt, ook naar partijen als zorgverzekeraars en gemeenten.