Wie?

Het samenwerkingsverband van Paletzorg bestaat uit een grote groep zelfstandige zorgdienstverleners.

De vereniging bestaat uit een verzameling zorgverlenende ZZP'ers (de verftubes in de plaat hierboven) en MKB'ers. Gezamenlijk vormen we een samenwerkingsverband waarbinnen de Paletzorg-leden elkaar helpen bij het bieden van zorg en ondersteuning aan cliënten en hun omgeving. Paletzorg wordt hierbij ondersteund door een breed netwerk van connecties waar we goede relaties mee hebben en werken we samen met zustergroepen in Kleurzorg.