De MKB'ers van Paletzorg:             (klik hier voor de zorgverlenende ZZP'ers)
 
Alétho
ICT dagbesteding en persoonlijke ontwikkeling

Dagbesteding op het gebied van ICT voor mensen met een beperking uit de regio Groningen en Drenthe en reïntegratie trajecten voor een aantal IT-gerelateerde beroepen.
Assen
 
info@
Aletho.nl
 
www.Aletho.nl

Sociale Netwerk Kaart
voor cliënt en verwijzer
Auti Voetbal

Een voetbalteam voor kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis), die, om wat voor reden dan ook, niet kunnen sporten binnen een gewoon team:
het Autiteam Glimmen.
Glimmen
 
info@
AutiteamGlimmen.nl
 
www.AutiteamGlimmen.nl
Auti-Taekwondo

Life Skills programma voor kinderen met autisme/ASS. Fun, Bewegen en Samenwerken.
Samen onderzoeken we wat Auti-Taekwondo voor de ontwikkeling van uw kind of cliënt kan betekenen.
Groningen
 
Auti.Taekwondo@
GMail.com
 
www.Auti-Taekwondo.nl
Becoco
Begeleiding Coaching Coördinatie

Individuele begeleiding van mensen met psychische problematiek (schizofrenie, autisme, depressie, bipolaire stoornis, angststoornis, verslavingsproblematiek) of een verstandelijke beperking. We zijn er voor zowel jongeren als voor volwassenen.
Winsum
 
info@
Becoco.nl
 
www.Becoco.nl
Beeworkz

Beeworkz biedt werktrajecten en arbeidsmatige dagbesteding in de branche detailhandel en horeca voor (jong) volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Beeworkz beschikt over eigen reguliere werkplekken waar deelnemers leren vanuit de praktijk, zoals een eigen 'hippe kringloopwinkel' in Assen met daarbij een horeca gelegenheid.
Assen
 
info@
Beeworkz.nl
 
www.Beeworkz.nl

Sociale Netwerk Kaart
voor cliënt
Dagbesteding Ons T hoes

Dagbesteding Ons T hoes is een kleine gezellige locatie met koffie- en theeschenkerij waar onder professionele begeleiding dagbesteding wordt geboden. We bieden dagbesteding op maat. Samen gaan we kijken wat je leuk vindt, kunt en/of wilt leren en passen daar indien mogelijk het aanbod op aan.
Peize
 
info@
dagbestedingonsthoes.nl
 
www.dagbestedingonsthoes.nl

Sociale Netwerk Kaart
voor verwijzer
Ik & Zorg

Ik en Zorg is een bijzonder woonproject, waar dagbesteding en logeeropvang wordt aangeboden. 'Voor en met elkaar' staat bij ons hoog in het vaandel en wordt overal in doorgevoerd. Jong en oud kan bij ons terecht evenals mensen met een handicap.
Oldenzijl
 
info@
ikenzorg.nl
 
www.IkEnZorg.nl
MADmelange

Een bijzondere melange van advies en dienstverlening.
Niebert
 
Jacob@
MADmelange.com
 
www.MADmelange.com

Sociale Netwerk Kaart
voor cliënt en verwijzer
Muziek Organisatie Noord

Dagbesteding voor (jong)volwassenen met aandachttekortstoornissen of ontwikkelingsstoornissen en/of psychische beperkingen in een muziekgerelateerde en prikkelarme omgeving, met veel aandacht voor de individuele cliënt en zijn/haar doelen.
Groningen
 
zorg@
monoord.nl
 
www.MONoord.nl
NadiCare
Je bent niet meer alleen

NadiCare is een organisatie die zich gespecialiseerd heeft in het leveren van zorg aan cliënten met een Arabische afkomst; zowel jong als oud, in Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Staphorst en omstreken. Wij richten ons voornamelijk op het bieden van een zinvolle dagbesteding.
Hoogeveen
 
info@
NadiCare.net
 
www.NadiCare.net
Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Ondersteuning voor jou, als klant, bij het vinden van hulp. Onafhankelijk, want het gaat om jou. Om hulp voor jou. Zodat jij de zorg krijgt die jij nodig hebt en waar jij je goed bij voelt.
Het is belangrijk dat je eerst contact hebt met zo’n cliëntondersteuner, voordat je een afspraak met een gemeente maakt.

 
Begeleiding bij Passend Onderwijs

Begeleiding aan kinderen in de context van school, ondersteuning aan leerkrachten, scholen en ouders.
informatie@
BegeleidingBijPassendOnderwijs.nl
 
www.BegeleidingBijPassendOnderwijs.nl

Sociale Netwerk Kaart
voor cliënt en verwijzer
Vizier Zorg

Begeleiden van (jong)volwassenen die er niet in slagen volledig zelfstandig te functioneren. Wij zijn er voor iedereen die de regie over zijn leven wil pakken en een betere toekomst voor ogen heeft. We kunnen o.a. helpen bij psychiatrische problematiek, sociaal maatschappelijke problematiek, verslavingsproblematiek, licht verstandelijke beperking, sociale isolatie en maatschappelijke onrust.
Hoogeveen
 
info@
VizierZorg.nl
 
www.VizierZorg.nl
Woonzorg de Hofstede
Samen Sterk!

Woonzorg de Hofstede is een gezinshuis in Vries voor mensen vanaf 18 jaar met een verstandelijke/licht lichamelijke beperking en ASS. Je kunt bij ons wonen en logeren onder begeleiding en we geven dagbesteding.
Vries
 
info@
WoonzorgDeHofstede.nl
 
www.WoonzorgDeHofstede.nl

 
Samen met de zorgverlenende ZZP'ers vormt deze groep een samenwerkingsverband waarbinnen de Paletzorg-leden elkaar helpen bij het bieden van zorg en ondersteuning aan cliënten en hun omgeving. Paletzorg wordt hierbij ondersteund door een breed netwerk van connecties waar we goede relaties mee hebben en werken we samen met zustergroepen in Kleurzorg.