Waarom een palet?
 
Paletzorg biedt veelzijdige, brede en persoonlijke zorg, begeleiding en hulpverlening. We richten ons onder andere op cliënten met ontwikkelingsstoornissen en beperkingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gedragsstoornis (zoals ODD), een motorische stoornis (zoals DCD), een ontwikkelingsstoornis (zoals verschillende vormen van autisme, als PDD-NOS, Asperger en MCDD) of een concentratiestoornis (zoals ADHD). Meestal komen dergelijke ontwikkelingsstoornissen niet op zichzelf voor, maar in combinatie. Daarbij is er soms ook nog sprake van lichamelijke of verstandelijke beperkingen, zoals visuele belemmeringen, spasticiteit of het syndroom van Down. Naast deze beperkingen heeft het aspect hoogbegaafdheid ook onze aandacht.
 
Er is meestal sprake van een complexe zorgvraag, waardoor een mix van hulp gewenst is. Dergelijke begeleiding kan het best worden verleend door een zorgverlener die nauw samenwerkt met een aantal andere zorgverleners die relevante aanvullende hulp verlenen aan de cliënt.
 
We richten ons in die veelzijdige aanpak niet alleen op de cliënt, maar ook op de omgeving. De rest van het gezin komt immers ook in aanraking met de genoemde problemen. We begeleiden daarom ook de gezinnen, ontlasten deze soms tijdelijk, maar helpen ze vooral mee om met de problemen om te gaan en zo de balans terug te vinden.
 
De leden van Paletzorg hebben elk hun eigen specialiteit en in onderlinge samenwerking bieden ze een totaalpakket aan zorg, zodat aan alle aspecten van de zorgvraag van de cliënt aandacht wordt besteed.