Contact met Paletzorg
 
U kunt Paletzorg bereiken via Informatie@Paletzorg.org en via 0594 - 518 647 (Jacob Mulder). Vanzelfsprekend kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met één van de leden van Paletzorg.
 
Leden van Paletzorg gebruiken Box en ProtonMail om beveiligd bestanden te delen en beveiligd te mailen. De manier waarop we dit doen voldoet aan de AVG. Via Paletzorg(at)ProtonMail.com kan, als dat nodig mocht zijn, beveiligd met Paletzorg zelf worden gemaild.
 
Merk op dat Paletzorg een samenwerkingsverband is van zelfstandige zorgverleners. Leden spreken dus niet "namens Paletzorg" en u heeft als cliënt een zorgrelatie met één of meer leden van Paletzorg.
 
Het bestuur van de vereniging Paletzorg bestaat uit:

Jacob

Joop

Rinse

Ronella

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, die naast hun betaalde baan zich kostenloos inzetten voor ons samenwerkingsverband. Paletzorg kent vrijwel geen overhead, de kleine ledenbijdrage gebruiken we ter dekking van de kosten van o.a. de website, onze verzekeringen en voor het organiseren van bijeenkomsten.
 
Paletzorg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55875440 en het RSIN van Paletzorg is 8518.93.545. Het RSIN is het "Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer", het vroegere "Fiscaal Nummer voor niet-natuurlijke personen" van de Belastingdienst.
 
Alle leden hebben een Verklaring van Onderschrijving getekend, waarmee ze aangeven in te stemmen met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Een kopie van die Verklaringen, van onze Statuten, het Huishoudelijk Reglement, en ook van onze Oprichtingsverklaring en de Jaarverslagen zijn op te vragen bij het bestuur.