Hoe gaan we te werk?
 
U neemt rechtstreeks contact op met één van de leden van Paletzorg. De zorgverlener stelt het zorgplan op en bepaalt samen met u welke zorg er zal worden geleverd en hoe.
 
Uw zorgverlener stelt samen met u een zorgovereenkomst op. Met de andere Paletzorg-collega's die ook betrokken worden bij de integrale aanpak van uw specifieke situatie worden ook zorgovereenkomsten opgesteld. U heeft dus geen formele relatie met Paletzorg op zich, maar profiteert van de open en veelkleurige samenwerking die Paletzorg biedt. Gezamenlijk hebben onze zorgverleners veel expertise en kennis en kunnen bijvoorbeeld ook de diagnosestelling verzorgen ten behoeve van een CIZ-indicatie.
 
Het vereniging Paletzorg bestaat uit een verzameling zorgverlenende ZZP'ers en MKB'ers. Gezamenlijk vormen we een samenwerkingsverband waarbinnen de Paletzorg-leden elkaar helpen bij het bieden van zorg en ondersteuning aan cliënten en hun omgeving. Paletzorg wordt hierbij ondersteund door een breed netwerk van connecties waar we goede relaties mee hebben.
 
Paletzorg levert een breed palet aan zorg en Paletzorg is al klaar voor de situatie na de transitie naar de WMO. Hiertoe werkt Paletzorg samen met zustergroepen in Kleurzorg.