Paletzorg en de Transitie & Transformatie
 
De Transitie van de Jeugdzorg en WMO naar de gemeenten was niet triviaal. Gelukkig was Paletzorg vóór de Transitie al gereed voor de situatie ná deze kanteling.
 
Wij waren altijd al een multidisciplinair samenwerkingsverband dat in staat is het volledige traject van indicatie via complexe psychische begeleiding tot zelfredzaamheid en bijvoorbeeld terugkeer naar werk te ondersteunen. We gaan daarbij altijd al uit van de kracht van het individu en doen dit in samenwerking met organisaties, instanties en de omgeving.
 
Wij begrepen altijd al het anders werken in de zorg. Paletzorg is niet gevormd als reactie op de Transitie, maar al ruim vóór de plannen hierover ontstaan uit de visie dat een complexere zorgvraag een veelzijdige en brede aanpak door een multidisciplinaire groep behoeft. De fundering van Paletzorg is een cliëntgericht samenwerkingsverband.
 
Participatie is belangrijk. Wij bieden reeds vanaf onze oprichting diversiteit en gedecentraliseerd maatwerk, dichtbij de cliënt. Samenredzaamheid met de omgeving. Ondersteuning voor hen die dat echt nodig hebben, om medemensen zo volwaardig mogelijk mee te laten doen in onze maatschappij.
 
Wij helpen. Als zelfsturend team, zonder overhead, maar wel mét continuïteit van zorgverlening en deel uitmakend van de zorgketen. Ons samenwerkingsverband bestaat uit een grote groep zelfstandige zorgdienstverleners en wordt omringd door een breed netwerk van connecties. Paletzorg is één van de groepen die samen optrekken in de Kleurzorg 'zwerm'.
 
Wij waren al gereed. Vanaf onze oprichting bieden wij al hulp aan cliënten en hun omgeving via een indrukwekkend breed palet aan zorg, begeleiding, therapie, hulp en verzorging. Wij werken vanaf het begin reeds samen met gemeenten, provincies, scholen, huisartsengroepspraktijken, zorginstellingen en zorgverzekeraars. Onze leden zijn professionals waar we hoge eisen aan stellen. Het Paletzorg Kwaliteits Management Systeem is gebaseerd is op HKZ plus een aantal additionele kwaliteitsaspecten. Het stempel "Lid van Paletzorg" is een teken van kwaliteit.
 
U begrijpt: Paletzorg is zelfs al gereed met de Transformatie die door gemeenten nu voorzichtig wordt ingezet, nadat het stof van de Transitie is neergedaald. Wij stemmen graag samen met u af hoe Paletzorg u kan helpen bij uw transformatie en willen hiertoe graag met u in contact treden.